Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 19. 9. 2019
16 °C 8 °C
piatok 20. 9. 17/5 °C
sobota 21. 9. 19/7 °C
nedeľa 22. 9. 21/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 19.9.2019, 14:41:29

INZERCIA

Ponuky predaja alebo kúpy nehnuteľnosti  v obci môžete umiestniť na tomto mieste ZDARMA. Inzerciu zasielajte na obecný e-mail: obecnyuradvelkygrob@stonline.sk

Ďalšie informácie získate na obecnom úrade. 

Obsah

 

Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Veľký Grob, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

  • Ľudovít Mézeš   -                   Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

                                                         Obecné zastupiteľstvo ho volí na obdobie šesť rokov.

                                                         

 

Hlavný kontrolór

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
  • predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach  obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob a Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019