Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Aktuálne počasie

dnes, utorok 22. 9. 2020
takmer jasno 27 °C 15 °C
streda 23. 9. mierny dážď 23/15 °C
štvrtok 24. 9. polojasno 24/15 °C
piatok 25. 9. silný dážď 18/15 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Dátum a čas

Dnes je utorok, 22.9.2020, 19:53:49

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 186
TÝŽDEŇ: 494
CELKOM: 321236

Cestovné poriadky

ústredný portál verejnej správy

Pohrebná služba VA-SI - Senec

NON-STOP služba:

                                        Várady Luboš 0911 011 020
                                                               0904 898 269
                                                               0903 653 930Viac tu: https://www.pohrebnasluzba-vasi.sk/

Obsah

Referát evidencie obyvateľstva

 

Zodpovedá:  Mgr. Karin Uherová

Kontakt:   tel.:  031 7846 132

e-mail: karin.uherova@velkygrob.sk

 

Kompetencie: 

  • prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu a zmenu pobytov
  • prihlásenie narodených detí k trvalému pobytu
  • potvrdenie o trvalom, resp. prechodnom pobyte
  • potvrdenia k občianskemu preukazu pre 15 ročných
  • odhlásenie z trvalého pobytu na základe úmrtného listu
  • odhlásenie z trvalého pobytu do zahraničia
  • vypracovanie dožiadaní pre okresné súdy, prokuratúru, exekútorské úrady a políciu.

 

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 

Trvalý pobyt (§ 3)

1) Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

2) Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i) a k). Pri hlásení môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.

3) Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

   a) občiansky preukaz, ak ho nemá, iný doklad preukazujúci jeho totožnosť a obsahujúci údaje uvedené v § 11 písm. a) až c) a u dieťaťa do 15 rokov rodný list,

   b) doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo písomný súhlas vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo inej obytnej miestnosti vo vzťahu k iným občanom, ktorých vo svojom byte alebo v inej obytnej miestnosti ubytoval, alebo písomný súhlas prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia vo vzťahu k občanom, ktorých vo svojom ubytovacom zariadení ubytoval.

 

Evidencia pobytu občano v (§ 11)

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b) dátum a miesto narodenia,

c) rodné číslo,

d) národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,

e) okres pobytu,

f) obec pobytu,

g) časť obce,

h) ulicu, ak sa obec člení na ulice,

i) súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,

j) druh pobytu,

k) predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),

l) dobu prechodného pobytu,

m) ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,

n) ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.


Prechodný pobyt (§ 8)

(1) Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

(2) Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 platia aj pre hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.

(3) Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť občiansky preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci jeho totožnosť; občan trvalo žijúci v zahraničí

je povinný predložiť platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

(4) Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i), l) a n).

(5) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí skôr, než uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

 

Tlačivá: Návrh na zrušenie trvalého pobytu