Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

pes

Oznam o povinnom čipovaní psov

Od 1. septembra 2018

Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019 (podrobnejšie v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).  

Označovanie psov transpodérom môže robiť len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený za označenie psa požadovať úhradu najviac 10 eur. U vlastníkov psov narodených do 31. októbra 2019, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo poberateľmi minimálneho dôchodku, poplatok uhradí štát.           

Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie transpondérom, vo vyššie uvedenej lehote, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu. 

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

pes

Oznam o povinnom čipovaní psov


Od 1. septembra 2018

Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019 (podrobnejšie v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).  

Označovanie psov transpodérom môže robiť len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený za označenie psa požadovať úhradu najviac 10 eur. U vlastníkov psov narodených do 31. októbra 2019, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo poberateľmi minimálneho dôchodku, poplatok uhradí štát.           

Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie transpondérom, vo vyššie uvedenej lehote, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu.  celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
odpad

Aj naši najmenší občania sa učia separovať !!!

V našej Materskej škôlke sa učili deti separovať odpad. Naučili sa rozpoznávať papier, plasty a sklo a aké dôležité je triediť odpad. Dôležité je podporovať u detí kladný vzťah k prírode, k životnému prostrediu, k sebe tak, že dieťa nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť
vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, naučí sa
separovať odpad, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia
na celom svete.

Aj malým pričinením – ako je separovanie odpadu, zber papiera môžeme chrániť naše životné prostredie. Triedením odpadu u detí spoločne vybudujeme dobrý základ environmentálneho povedomia.

celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Pozvánka ma Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21.5.2019 o 18:30 v zasadačke Obecného úradu. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

Oznam

Obecný úrad Veľký Grob hľadá osobu na donášku obedov obyvateľom obce s ťažkým zdravotným postihnutím, s nástupom od 01. 06. 2019. Bližšie informácie získate na obecnom úrade. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor:

Oznam - ODHZ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Galante
na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


ODVOLÁVA
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta
od 09. 05. 2019pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
riaditeľ

v.r.

celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor:

Oznam - AVE SK

Informácie o zbere a preprave odpadu!!! celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Veľkom Grobe oznamuje, že dňa 02. 05. 2019 v čase od 10.00 h do 16,30 h sa uskutoční zápis do materskej školy. Prihlášky si môžu rodičia stiahnuť z webovej stránky alebo osobne vyzdvihnúť v Materskej škole vo Veľkom Grobe.

celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor:
Brigáda na detskom ihrisku 1

Brigáda na detskom ihrisku

Pozývame všetkých aktívnych občanov na verejnú brigádu, ktorá sa bude konať v sobotu 27.4. od 8:00 na novom detskom ihrisku pri Kultúrnom dome. Cieľom brigády je vytvoriť na ploche pod vežou štrkovú dopadovú plochu a urýchliť tak práce na dokončovaní ihriska. Záujemcom odporúčame priniesť si so sebou lopatu, hrable, prípadne fúrik.
V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda presúva na nedeľu 28.4.2019. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka do "Rozprávkového lesa"

OZ Buda team a Obec Veľký Grob pozývajú všetky deti do Veľkogrobského rozprávkového lesa, ktorý sa uskutoční v stredu 1.5.2019 od 14:00 na Rašeline. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Upozornenie !!!!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších spoluobčanov na podvodníkov!!! celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:

Zápis do 1.ročníka

Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľký Grob oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v pondelok 15.4.2019 od 13,30 do 17,30 hodiny v budove školy. Zápisu sú povinné sa zúčastniť deti narodené od 1.1.2013 do 31.8.2013. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca s dieťaťom, občianskym preukazom a rodným listom. Tlačivá k zápisu si môžu rodičia stiahnuť z webovej stránky školy. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Oznam - Lekáreň vo Veľkom Grobe

Oznamujeme občanom, že zajtra 09. 04. 2019 bude Lekáreň vo Veľkom Grobe zatvorená. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:
oznam

Oznam

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Obec Veľký Grob informuje o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade na pracovnú pozíciu – údržbár verejného vodovodu.
Pracovná náplň: – prevádzka a údržba vodného zdroja
Bližšie informácie na osobnom pohovore. V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad vo Veľkom Grobe.
celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:
Pozvánka ma Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 11.4.2019 o 18:30 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:
Deň Zeme

Deň Zeme 2019

V sobotu 13.4.2019 pri príležitosti Dňa Zeme sa v našej obci uskutoční brigáda za účelom vyčistenia verejných priestranstiev obce a jej okolia.
Počas tohto dňa obec zároveň organizuje zber elektroodpadu a použitých batérií. Nepotrebný elektroodpad môžete odovzdať v čase od 9:00 do 12:00 na parkovisku pri Obecnom úrade, kde ho prevezme obecný pracovník. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor:

Oznam MUDr. Kalašová

Oznamujeme občanom, že obvodná lekárka MUDr. Kalašová bude mať dovolenku od 08. apríla do 11 apríla 2019. Zastupuje ju Dr. MUDr. Kovalík v Pustých Úľanoch. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor:

Oznam - Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období

Hasiči upozorňujú!!!!! celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor:

Výzva - deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva občanov vykonať deratizáciu objektov v termíne od 08.04. 2019 do 17. 05. 2019. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor:

Oznam - dovolenka Dr. Harušincová

Oznamujeme občanom, že v utorok 26. 03. 2019 detská lekárka Harušincová neordinuje. Zastupuje ju MUDr. Dolánová v Sládkovičove. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Oznam - ochutnávka vín a farmárske trhy - Čataj

Ochutnávka vín a farmárske trhy - obec Čataj celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Oznam -Nové platné cestovné poriadky a ich zmena od 24. 03. 2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019 celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Oznam - COOP JEDNOTA VEĽKÝ GROB

COOP Jednota Galanta, s.d. Vám týmto oznamuje, že zatvára prevádzku 005 Veľký Grob, Hlavná 282 dňom 25. 3. 2019.
Novú predajňu na adrese Hlavná 359 budú otvárať 29. 3. 2019 v piatok o 10.00 hod.
Otváracie hodiny predajne sa nemenia, budú ako na pôvodnej predajni.
Pondelok – Piatok 6.00 hod. – 19.00 hod.
Sobota 6.00 hod. – 16.00 hod.
Nedeľa 8.00 hod. – 12.00 hod.
celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:
Na kolesách po Grobe 2019

Na kolesách po Grobe 2019

Už o pár týždňov Veľký Grob opäť ožije športom. Dňa 6.apríla 2019 od 10:00 sa v našej obci uskutoční 2.ročník detských cyklistických pretekov NA KOLESÁCH PO GROBE 2019. Pre všetkých pretekárov máme pripravené krásne medaile, poháre a vecné ceny, preto ak máte doma bicykel, odrážadlo či plastovú motorku, neváhajte a zaregistrujte sa.
Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.
V prípade otázok píšte na malisportovcizvelkehogrobu@gmail.com, alebo volajte 0905153194.
Už teraz sa na všetkých tešíme. celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Oznam

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 15.4. 2019 od 13,30 do 17,30 hodiny, prípadný iný termín len výnimočne po dohode s riaditeľkou školy. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor:

Oznam - zatvorená miestna knižnica!!!!

Oznamujeme občanom, že v piatok 08. marca 2019 bude miestna knižnica vo Veľkom Grobe zatvorená. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor:

Oznam

Nerád strácaš čas a peniaze denným cestovaním?
Chceš pracovať v čistom prostredí?
Essentia s.r.o., Veľký Grob výrobca potravinových doplnkov s 20 ročnou históriou hľadá pracovníkov do výroby z blízkeho okolia.
Tel: 031 7846 191, volať v pracovné dni od 7.00 do 15.30 hod. Bližšie info na osobnom pohovore. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor:
separovanie

Informácia k separovaným zložkám odpadu

Oznamujeme občanom, že Obec Veľký Grob dosiahla 13,36 % v separovaní zložiek odpadu za rok 2018- sklo, plasty, papier, kovy. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor:

OZNAM - Ochutnávka 16. ročník veľkogrobských vín a špecialít

Spolok vinárov a vinohradníkov vo Veľkom Grobe srdečne pozýva na 16. ročník ochutnávky veľkogrobských vín a špecialít, ktorý sa bude konať 09.03.2019 o 16, 00 h v Kultúrnom dome vo Veľkom Grobe. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor:
elektroodpad

OZNAM - Zber Elektroodpadu vo Veľkom Grobe

Oznamujeme občanom, že môžu nosiť elektroodpad (podľa harmonogramu vývozov)pred Obecný úrad, kde pracovník Obecného úradu prevezme elektroodpad na miesto na to určené. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor:
13. reprezentačný ples

Oznam

13. reprezentačný ples - B Team Veľký Grob celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná