Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Späť

Návrh VZN o sťažnostiach

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby vzniesť pripomienky a podnety 
• ústne do zápisnice počas stránkových hodín

obecného úradu vo Veľkom Grobe a to od 07.08.2017 do 22.08. 2017

NÁVRH VZN o sťažnostiach

 

Vyvesené: 7. 8. 2017

Dátum zvesenia: 22. 8. 2017

Späť