Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Oznam o vývoze separovaného a komunálneho odpadu 2016

Zákon o odpadoch určuje obciam povinnosť zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov, a to k 1. januáru 2010.

Oznam o vývoze separovaného a komunálneho odpadu na rok 2016

separovanie

 

Zákon o odpadoch určuje obciam povinnosť zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov, a to k 1. januáru 2010.

Vývoz zmesového komunálneho odpadu je v našej obci realizovaný každý týždeň a to vždy utorok. Na zber komunálneho odpadu v obci sú určené predovšetkým 120 L, 240 L KUKA nádoby, na ktorých musí byť nalepená známka príslušného roka.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

-je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

PATRÍ SEM: obaly znečistené potravinami, vata, obaly zo sladkostí, použité plienky a hygienické potreby, poškodený textil, topánky apod.

NEPATRÍ SEM: tekutý odpad, nebezpečný odpad ( batérie, oleje, chemické látky), biologický odpad, elektroodpad, odpad, ktorý podlieha triedeniu: sklo, plasty, papier, železo, odpad z búračiek, horúci popol.

 

Zber separovaného odpadu sa v rodinných domoch realizuje do priesvitných plastových vriec, ktoré si občan môže vyzdvihnúť na obecnom úrade a tie sa v určený deň (viď harmonogram zberu – papier, plasty, ) odovzdávajú na vývoz, kde spoločnosť AVE SK poskytne nové vrecia.

 

Sklo

- v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom zelenej 1300 l nádoby/zvony/, ktorá je umiestnená v obci Veľký Grob.

 

Kovy

- v rámci triedeného zberu sa v obci zbierajú prostredníctvom červenej  1100 l  nádoby, ktorá je umiestnená vedľa Jednoty vo Veľkom Grobe. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Ako separovať odpad

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad

Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a podmienkami dohody o kompostovaní. Každý, kto chce v obci kompostovať vlastný odpad, musí obci preukázať, že zabezpečil všetky vyžadované podmienky.

.

Nespotrebované lieky a liečivá sa odovzdávajú do ktorejkoľvek lekárne.

Zber textilu

- môžu občania bezplatne odovzdať do zberného kontajnera, ktorý je umiestnený vedľa Jednoty  vo Veľkom Grobe. Zber odpadov prostredníctvom kontajnera zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Kal so septikov a žúmp

Zber, preprava a zneškodňovanie kalov so septikov a žúmp môžu vykonávať len organizácie poverené zberom, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Majitelia žúmp a septikov sú povinný zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

 

V prílohe je spracovaný plánovací kalendár od spoločnosti AVE s. r. o., - harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu – papier, plast - na rok 2016.

Kalendár vývozov na rok 2016

Prílohy

Kalendár vývozu

Harmonogram vývozu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,53 kB
Dátum vloženia: 24. 5. 2016 10:56
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2017 23:03

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

plagat

publicita

plagat

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore