Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

OZNAM – Žiadosť o pridelenie nájomných bytov

Typ: ostatné
Obec Veľký Grob oznamuje, že žiadosti o pridelenie nájomných bytov, umiestnených v nadstavbe súčasného obvodného zdravotného strediska, v zmysle VZN obce Veľký Grob č. 1/2014 o podmienkach nájmu obecných bytov, ktoré sú financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce Veľký Grob, je možné podávať na Obecnom úrade vo Veľkom Grobe do 31.1.2015.

Súčasťou žiadosti (viď príloha č.1 ) je Čestné vyhlásenie v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (viď príloha č.2 ) a potrebné prílohy v zmysle podmienok posudzovania žiadostí (viď príloha č.3 ).

Prílohy:

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Príloha č 1(PDF 29,1 kB)

Čestné vyhlásenie – Príloha č. 2 (PDF 23,0 kB)

Posudzovanie žiadosti – Príloha č. 3 (PDF 31,0 kB)


Prílohy

Vytvorené: 17. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 23:01
Autor: