Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 10.10.2022 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe.

Program rokovania :

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie programu

4.         Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.         Interpelácie poslancov

6.         Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.         Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce Veľký Grob za rok 2021

8.         Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou Veľký Grob a Západoslovenskou distribučnou, a.s.

9.         Žiadosti a došlé spisy

10.       Informácie o vykonaných činnostiach v obci

11.       Záver zasadnutia


Vytvorené: 3. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 10. 2022 9:22
Autor: