Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Upozornenie na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) na území Slovenska

Typ: ostatné
Upozornenie na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) na území Slovenska Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov na nepriaznivý vývoj vo výskyte vysoko patogénnej vtáčej chrípky.

Dňa 19.11.2021 bol výskyt ochorenia potvrdený v súkromnom chove dospelej hydiny v Dunajskej Strede, kde v krátkom čase došlo k úhynu 14ks nosníc. Dňa 24.11.2021 boli potvrdené pozitívne labute aj v okrese Skalica a Lučenec.

RVPS Galanta preto žiada chovateľov o dôsledné dodržiavanie zásad na ochranu chovov:

▪ zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou

▪ zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny

▪ zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach

▪ prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom

▪ novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované

▪ pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje

▪ minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou

▪ správne používať osobné ochranné pomôcky

▪ hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu

▪ vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom

▪ hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu

▪ bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

— pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,

— pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

— týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,

— akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.


Vytvorené: 29. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2021 10:37
Autor: