Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Manuál vývozu odpadov

Praktická príručka pre obyvateľov na stiahnutie

 • Nádoby a vrecia pri rodinných domoch vykladajte večer pred ich zberom. Zber začína cca od 6tej hodiny ráno, ale môže sa mierne časovo odlišovať.
 • V nádobách na separovaný odpad môžu byť iba stanovené druhy odpadov, uvedené v zozname, ktorý je nalepený buď na samotnej nádobe alebo ním disponuje obec. Pokiaľ sa v nich bude nachádzať niečo čo tam nepatrí, nádoba/vrece nebude vynesené a nebude možné uplatniť reklamáciu, v prípade ich nevyvezenia.
 • V prípade, ak má obec zavedený systém identifikácie nádob na zmesový komunálny odpad prostredníctvom nálepiek, nalepte si ju hneď, ako začne platiť.
 • Emailom nahlasujte nevysypané nádoby, ich poškodenie, atď. do 24 hodín na adresu reklamaciesc@avesk.sk . Je potrebné priložiť reklamačný protokol, napísať adresu, kde sa nachádza nádoba a fotografiu, ak sa jedná o poškodenú nádobu. Pokazenú nádobu treba vyložiť na ulicu. Ak nebola vyvezená nádoba, je potrebné zodpovedať si nasledujúce otázky:
  • Bola nádoba vyložená deň vopred?
  • Bola nádoba označená nálepkou, ak má obec takýto systém značenia?
  • Bola nádoba zavretá, tzn. nebola značne preplnená?
  • Máte odpad v správnej nádobe/vreci, ktoré sa zbiera vo Vašej obci?
  • Pokiaľ si odpoviete na všetky otázky kladne, reklamácia je oprávnená. V opačnom prípade je treba vykonať v budúcnosti nápravu, ináč nebude nádoba vyvezená.
 • Ak mávate pravidelne preplnenú, pootvorenú nádobu a reklamujete jej nevyvezenie, môžete si zakúpiť viacero nádob alebo nádobu s väčším objemom. Obsah otvorených nádob môže skončiť rozsypaný po ulici, keďže sa nádobou počas manipulácie trasie a nakláňa sa. Naši pracovníci nebudú takéto nádoby vyvážať. Ak sa tak stane, nebudú zbierať odpadky po zemi. Ak máte výnimočne odpad navyše, môžete si od obce zakúpiť nálepky na vrecia na ich vývoz.
 • Ak niekto dáva úplatok závozníkom, aby mu zobrali odpad, za ktorý neplatí povinný poplatok obci, je takéto správanie neprípustné a protiprávne a naši pracovníci pri identifikácii takejto činnosti dostávajú hrubé porušenie pracovnej disciplíny, až do možnosti okamžitého ukončenia pracovného pomeru. Preto doporučujeme, aby ste sa takémuto správaniu vyhli.
 • Ak nie ste spokojní s umiestnením nádob po ich vysypávaní, vyhraďte si miesto, kam má byť smetiak umiestnený.
 • Často nás kontaktujete s otázkou, že plasty a papiere zbiera jedno auto a zbytočne separujete odpad. Plasty a papiere niekedy zbiera jedno auto, ak OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zo zákona financuje separovaný zber v obciach) stanoví takýto výjazd na zber dvoch komodít spoločne. Druhotné suroviny sa potom dotrieďujú na našej dotrieďovacej linke alebo sa oddeľujú vrecia s papierom, ak sú takto oddelené.
 • Pokiaľ máte vo svojej obci zvony na sklo, ktoré majú širšiu štrbinu na tabuľové sklo, nevkladajte doňho zrkadlá. Patrí sem výlučne tabuľové/obločné sklo a sklenené fľaše.
 • Odpadový olej z kuchýň a reštaurácií je možné zbierať na vyhradenom mieste do nádob na zbernom dvore obce, kam sa oleje zlievajú, a teda sa tam umiestňujú bez obalov. Pokiaľ Vaša obec nemá takúto nádobu, môžete olej zaniesť na čerpaciu stanicu napr. Slovnaft.
 • Opotrebované pneumatiky môžete v zmysle zákona o odpadoch odovzdávať zdarma v pneuservise.
 • Elektroodpad a použité batérie môžete zdarma odovzdať v elektroobchode, prípadne v obchodoch, kde majú na to vyhradené zberné nádoby.
 • Pri zbere nebezpečného odpadu nechajte zvyšky farieb, riedidiel a iných látok v pôvodných obaloch a neprelievajte ich do iných nádob. Pri zneškodňovaní musí byť odpad vyseparovaný a jednoznačne identifikovateľný. Ak sa nachádza v inom, ako pôvodnom obale, zamestnanci musia nádoby otvárať a skúmať ich obsah, aby určili, čo sa v nich nachádza. Takýto postup je často problematický a predražuje danú službu obyvateľovi a obci.
 • Čím vyššiu úroveň vytriedenosti odpadu dosiahnete, tým menej zaplatíte pri úhrade štátom stanovených poplatkov za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu na skládke. Navyše za separovaný zber na rozdiel od komunálneho neplatíte, čiže sa snažte o jeho kvalitné vyseparovanie a v čo najväčšom množstve.
 • Ak máte záujem pozrieť si skládku v Senci a triedenie odpadu, radi Vás uvidíme v dohodnutom termíne na našej prevádzke. Návštevu vopred nahláste na obecný úrad, ktorý ho skupinovo ohlasuje a dohaduje presný termín návštevy.

Veríme, že vďaka tejto exkurzii budete produkovať menej zmesového komunálneho odpadu a viac druhotných surovín.

Ďakujeme, tešíme sa na našu spoluprácu

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore