Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Aktuálne počasie

dnes, sobota 24. 7. 2021
jasná obloha 32 °C 16 °C
nedeľa 25. 7. mierny dážď 31/18 °C
pondelok 26. 7. slabý dážď 32/18 °C
utorok 27. 7. zamračené 34/19 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 55
TÝŽDEŇ: 1148
CELKOM: 401521

ústredný portál verejnej správy

Cestovné poriadky

Pohrebná služba VA-SI - Senec

NON-STOP služba: Várady Luboš           0911 011 020
0904 898 269
0903 653 930

Viac tu: https://www.pohrebnasluzba-vasi.sk/

Obsah

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme Vás o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Obec Veľký Grob, 272,  925 27  Veľký Grob
Elektronicky: obec@velkygrob.sk, iveta.rigova@velkygrob.sk

 

Číslo

konania

Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

OcÚVG/

424/

2019-

2229

Žiadateľka, pani Beata Králová , Veľký Grob 390, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 3ks dreviny, druh: smrek s obvodom kmeňa 165cm, 77cm a 129cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 13/2 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Veľký Grob v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je žiadateľka. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 2.10.2019. 02.10.2019

 

5 pracovných dní 

 

 

OcÚVG/

466/

2019-

2315

Žiadatelia, pán Vojtech Andor a pani Petra Andorová, Veľký Grob 42, 925 27 Veľký Grob, požiadali o udelenie súhlasu na výrub 2ks dreviny, druh: slivka s obvodom kmeňa 42cm a 47cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemkoch parcela registra C, parc. č. 300/2 a parc. č. 300/4 - ostatná plocha, v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom pozemku sú žiadatelia. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 4.11.2019.  05.11.2019

5 pracovných dní 

 

OcÚVG/

497/

2019-

2384

Žiadateľka, Rozália Chrenková, Veľký Grob 402, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: smrek obyčajný s obvodom kmeňa 65cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku parcela registra C, parc. č. 2142/97 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľka podala žiadosť so súhlasom majiteľa pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 19.11.2019.  19.11.2019

5 pracovných dní 

 

OcÚVG/

103/

2020

-170

 

Žiadateľka, Terézia Nádašská, Veľký Grob 143, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: smrek obyčajný s obvodom kmeňa 60cm a 50 cm a borovica s obvodom kmeňa 130cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 411/9 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľka podala žiadosť so súhlasom spolumajiteľov pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 17.2.2020.  24.2.2020

5 pracovných dní 

 

OcÚVG/

123/

2020

-199

 

 

Žiadateľ, Jozef Konušiak, Veľký Grob 399, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 6 ks drevín, druh: topoľ čierny s obvodom kmeňov 175 cm, 234cm, 212cm, 230cm, 274cm a 304cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 2142/70 - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľ podal žiadosť so súhlasom spolumajiteľov pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 2.3.2020.  2.3.2020

5 pracovných dní 

 

OcÚVG/

390/

2020

-1566

 

 

Žiadatelia, Miroslav Brinza a Silvia Brinzová, Veľký Grob 504, 925 27 Veľký Grob, požiadali o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: smrek obyčajný s obvodom kmeňov 60cm a 61cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 458/2 - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Veľký Grob. Žiadatelia sú vlastníkmi predmetného pozemku v podiele 1/1. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 30.9.2020. 1.10.2020

5 pracovných dní 

 

 

OcÚVG/

417/

2020-1624

 

 

Žiadateľ, Štefan Tešovič, Lermontovova 922/2, 811 05 Bratislava, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: agát s obvodom kmeňov 130cm a 150cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 287 - záhrada, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľ je zároveň vlastníkom predmetného pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 19.10.2020. 19.10.2020

5 pracovných dní 

 

OcÚVG/

480/

2020-1755

 

 

Žiadateľ, Tivadar Pikáli, č.d. 413, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 4 ks drevín druh: agát s obvodom kmeňov 150cm, 140cm, 130cm a 130cm,  1 ks dreviny druh: vŕba s obvodom kmeňa 125cm  a 1 ks dreviny druh: jaseň s obvodom kmeňa 140cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 2312/1 a 659/9 v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom parciel je Obec Veľký Grob. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 30.11.2020. 30.11.2020

5 pracovných dní 

 

OcÚVG/

73/

2021-848

 

 

Žiadateľka, Zdena Hincová, č.d. 229, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druh: agát s obvodom kmeňov 140cm a 160cm a 1 ks dreviny druh: smrek s obvodom kmeňa 140cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 633/1 v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom parcely je žiadateľ. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 24.2.2021. 26.2.2021

 

5 pracovných dní