Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
silný dážď 14 °C 11 °C
streda 28. 9. slabý dážď 16/8 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 13/10 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 13/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 319
TÝŽDEŇ: 727
CELKOM: 517795

ústredný portál verejnej správy

Pohrebná služba VA-SI - Senec

NON-STOP služba: Várady Luboš           0911 011 020
0904 898 269
0903 653 930

Viac tu: https://www.pohrebnasluzba-vasi.sk/

 

logo

 

Obsah

Referát účtovníctva

 

Zodpovedá:  Zuzana Kormaňáková

Kontakt:   tel.:  0918 172 639

e-mail:   zuzana.kormanakova@velkygrob.sk

 

Kompetencie:

 • vedie účtovníctvo v súlade s právnou úpravou, zabezpečuje vypracovanie návrhu rozpočtu obce na kalendárny rok a rozpočet predkladá na schválenie starostovi, prednostovi a obecnému zastupiteľstvu,
 • sleduje plnenie rozpočtu, vyhodnocuje jeho plnenie a predkladá návrhy na zmenu rozpočtu,
 • vedie účtovnú evidenciu obce a sleduje stav účtov,
 • vedie evidenciu záväzkov a pohľadávok obce,
 • vypracúva účtovnú závierku obce a závierku predkladá daňovému úradu, vypracúva ročnú inventarizáciu majetku,
 • vypracúva záverečný účet obce a účet predkladá na prerokovanie a schválenie starostovi, prednostovi a obecnému zastupiteľstvu,
 • sleduje finančné plnenie zmluvných partnerov, dlžníkov a poplatníkov a podáva návrhy na vymáhanie dlžných čiastok,
 • pripravuje podklady k fakturácii, vyhotovuje faktúry právnickým osobám a fyzickým osobám ,
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr a zabezpečuje ich likvidáciu, sledu splatnosť faktúr a úhrad
 • eviduje cestovné doklady 
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi ústrednej štátnej správy v oblasti účtovnej evidencie,
 • vypracováva interné smernice v oblasti účtovníctva,
 • pripravuje a spracúva rozbory mesačného čerpania mzdových prostriedkov a plnenie rozpočtu podľa jednotlivých položiek,
 • zabezpečuje komplexnú mzdovú agendu zamestnancov obecného úradu, poslancov, členov komisií a ďalších osôb na základe  dohôd,
 • vedie osobné spisy, osobné evidenčné karty a ďalšie doklady mennej personálnej evidencie,
 • pripravuje štatistické hlásenia a štatistické rozbory stavu a vývoja personálneho zloženia zamestnancov,
 • pripravuje platové zaradenia zamestnancov a pracovnoprávne dokumenty zamestnancov obce, riaditeľa školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec v rozsahu stanovenom zákonom,
 • pripravuje štatistické výkazy týkajúce sa personálnej oblasti,
 • vykonáva a vedie komplexnú agendu v oblasti pracovnoprávnych vecí zamestnancov obce a hlásenia za zamestnávateľa spojené s výkonom nemocenského, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov obce,
 • kontroluje nárok a čerpanie dovolenky, náhradného voľna, neplateného voľna a študijného voľna zamestnancov obce,
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti u zamestnancov obce a vypracúva plán vzdelávacích aktivít zamestnancov, jeho aktualizáciu a vyhodnotenie,
 • spracúva platy, náhrady miezd a náhrady príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov obce  a odmeny k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vedie mzdové listy zamestnancov obce, 
 • odvádza dane zo mzdy, vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov a spracováva podklady pre priznanie dôchodkov, spracúva mesačné výkazy a odvádza odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a zamestnancov,
 • spracúva štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti,
 • zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa mzdovej oblasti,
 • vedie komplexnú agendu v oblasti tvorby a čerpania sociálneho fondu zamestnancov obce a vykonáva ročné zúčtovanie povinného zdravotného poistenia za zamestnanca,
 • zabezpečuje správu, evidenciu a vyraďovanie nehnuteľného majetku obce(budovy, komunikácie, technická infraštruktúra a pozemky) a hmotného majetku obce a zodpovedá za jeho riadne označenie, využívanie a pripravuje podklady pre rokovanie likvidačnej, škodovej a inventarizačnej komisie,
 • zabezpečuje poistenie majetku obce agendu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom