Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Správa cintorína

Zodpovedá:  Bc. Martina Tanková

Kontakt:   tel.:  031 7015 821

e-mail:   martina.tankova@velkygrob.sk

 

Postup pri vybavovaní pohrebu:

Pri úmrtí doma: 

V noci: privolať lekára -pohotovostnú lekársku službu
Cez deň:  obvodná lekárka
   -MUDr. Anna Kalašová   
za účelom obhliadky mŕtveho a vydania listov o prehliadke mŕtveho.

Na matričný úrad  Veľký Grob doručiť:
-    listy o prehliadke mŕtveho
-    občiansky preukaz 
-    rodný list  
-    sobášny list /pri úmrtí manžela, alebo manželky/
   
Matrikárka vám vybaví všetky potrebné doklady a podá potrebné informácie.
Ostatné veci zabezpečí správca cintorína  / dom smútku ap./

Pri úmrtí v nemocnici:

Vybaví za Vás všetko pohrebná služba- doklady - občiansky preukaz, rodný list a sobášny list / úmrtie manžela, alebo manželky /.

Pokiaľ sa koná pohreb v našej obci -oboznámiť správcu cintorína.


Obecný úrad v prípade záujmu poskytuje Kultúrny dom na vykonanie  káru na požiadanie pozostalých. Obecnému úradu je potrebné oznámiť  deň a čas konania smútočného obradu ako i vyhlásenie v obecnom rozhlase.

 

Tlačivá:  žiadosť o povolenie na vykonávanie stavebných prác na hrobovom mieste