Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Určenie poplatku

 

  1. Nevážený množstvový zber je zber nevážených komunálnych odpadov a vážených drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

 

  1. Poplatník si určí  veľkosť nádoby a to:  120 l, 240 l alebo 1100 l.

 

  1. Obec povoľuje iba dvojtýždňový vývoz.

 

  1. Poplatok za 1 liter činí 0,04 EUR.

       Dvojtýždňový vývoz

Objem nádoby

( l )

Sadzba

( €/l )

Počet vývozov/rok

Výška ročného poplatku

120

0,04 €

26

124,80 €

240

0,04 €

26

249,60 €

1100

0,04 €

26

1144,00 €

120 l vrece s logom AVE

     1 kus / 5 €

 

 

 

 

  1. Vážený drobný stavebný odpad – sadzba poplatku 0,15,- eur za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

 

6. Poplatok za prenájom 120 l typizovanej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad je 12,00 € na 1 rok a za 240  l typizovanú nádobu je 24,00 € na 1 rok. Vývoz sa bude realizovať každý  týždeň v mesiaci od marca do novembra.

 

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad

VZN č. 15/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob - tu k stiahnutiu

Zmluva o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Veľký Grob - tu k stiahnutiu

 

Sadzba poplatku za predaj a prenájom zberných nádob a vriec

Predaj zberných nádob – NETRIEDENÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Objem zbernej nádoby Popis Cena za 1ks
120L Plastová zberná nádoba čierna 24,00 EUR
240L Plastová zberná nádoba čierna 38,30 EUR
1100L Plastový zberný kontajner čierny 358,80 EUR
120L Plastové vrece s logom zvozovej spoločnosti čierne 5,00 EUR *

 

 

 

 

 

* V cene čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti sú zahrnuté náklady za zber, zvoz, manipuláciu, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok a obstarávacia cena vreca.

 

Prenájom zberných nádob - BIO ODPAD

Objem zbernej nádoby Popis

Cena za prenájom 1ks nádoby/rok

120L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad 12 EUR
240L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad 24 EUR

 


Uvedené ceny predaja a prenájmu zberných nádob sú vrátane DPH.

 

Technické parametre zberných nádob 120L a 240L

Technické parametre zberných nádob 1100L