Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Separácia odpadov 

 
Umiestnenie kontajnerov pre separovaný zber vo Veľkom Grobe

 

Zber polystyrénu a veľkého plastového odpadu

 

Príručka správnej separácie odpadov

 

Edukatívny animovaný seriál - Nehádžme všetko do jedného vreca

1. časť - Úvodný diel

2. časť - Papier

3. časť - Plasty

4. časť - Sklo

5. časť - Kovy

6. časť - Elektrozariadenia

7. časť - Batérie

 

Letáky:

kompostovanie

komunitne - kompostovanie

neplytvajme potravinami

predchádzanie vzniku odpadov

využitie bioodpadu