Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

pes

Oznam o povinnom čipovaní psov

Od 1. septembra 2018

Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019 (podrobnejšie v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).  

Označovanie psov transpodérom môže robiť len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený za označenie psa požadovať úhradu najviac 10 eur. U vlastníkov psov narodených do 31. októbra 2019, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo poberateľmi minimálneho dôchodku, poplatok uhradí štát.           

Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie transpondérom, vo vyššie uvedenej lehote, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu. 

Správy

prvá
z 9
posledná

Pozvánka

Pozvánka na OZ celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:
Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností !  1

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností !

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností !

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2018 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2018.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2017 (kúpa, predaj, darovanie, stavebné povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu užívania stavby a pod...), je potrebné uvedené skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne

do 31. 01. 2018.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daň za stavebné pozemky

Daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, sú povinní túto skutočnosť uviesť v daňovom priznaní. Pri zdanení stavebného pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie. Podľa § 6 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Daň za psa
Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa.
Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov veku. Daňové priznanie je potrebné podať 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na obecnom úrade. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je platná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania.celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:

Kalendár vývozu na rok 2018 - AVE

Kalendár vývozov plastov, papiera, skla na rok 2018 celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor:

Výberové konanie

Združenie obcí MAS 11 PLUS vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície Manažér MAS. celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:
Vianočné vystúpenie  1

Vianočné vystúpenie - Veľkogrobske Vianočné trhy

Predvianočný čas je plný tradícií, príprav na Vianoce a lásku. Láska, aby bola naplnená, musí zdolať polienka, čo jej stoja v ceste. Predstavenie pre malých a veľkých je o mnohých druhoch lásky, vsadené do Vianočného obdobia , popretkávané vianočnými koledami.
Obsadenie:
Patrícia Sopkovičová
Alica Bukovčanová
Michal Zeman
Martin Bednár
Scenár a réžia: Vanda Zemanová Albert
Hudobný doprovod: Veronika Némethová (gitara), Vanda Zemanová Albertom (flauta)
Produkcia: Dominika Zelinková, Iveta Konýčková
celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor:
Vianočné trhy 1

Veľkogrobské Vianočné trhy

Zažite vianočnú atmosféru a ochutnajte tradičné vianočné špeciality. celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor:

Vianočná akadémia

Oznamujeme občanom, že ZŠ s MŠ vo Veľkom Grobe organizuje 8.12.2017 vianočnú akadémiu v Kultúrnom dome so začiatkom o 17,00 hodine. Od 16,00 hodiny bude mať škola vo vestibule predajné vianočné trhy. Výťažok z trhov bude použitý pre žiakov školy. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor:
Odpis stavu vodomeru 1

Odpis stavu vodomeru

Vážení občania,

Obecný úrad  Veľký Grob oznamuje občanom, že v mesiaci december bude vykonávať odpis stavu vodomerov. V prípade, že nebudete doma, je potrebné nechať oznam na viditeľnom mieste, alebo zavolať na telefónne číslo 031/7846 132.

Zároveň žiadame občanov, aby si  pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkovi a poskytli súčinnosť.
celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor:

Pozvánka na riadne Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe

Zastupiteľstvo 07. 12. 2017 celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:

Pozvánka

Zastupiteľstvo dňa 23.11.2017 celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor:

Pošta Veľký Grob

OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor:

"Partnerské objatie"Slovakia - Veľký Grob 2017

Obec Veľký Grob Vás srdečne pozýva dňa 25. 11. 2017 do Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe na podujatie partnerských obcí. celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:

Oznam Lekáreň

Oznamujeme občanom, že Lekáreň vo Veľkom Grobe bude dňa 30. 10. 2017 t. j v pondelok a 31. 10. 2017 v utorok zatvorená. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor:

Oznam o zmene otváracích hodín - Pošta Veľký Grob

Oznamujeme občanom, že Pošta vo Veľkom Grobe bude otvorená v
- stredu - 25. 10. 2017 - 08:00 h - 09:00 h / 15, 00 h - 17, 00 h
- vo štvrtok - 26. 10. 2017 - 08:00 h - 09:00 h / 15, 00 h - 16, 30 h
- v piatok - 27. 10. 2017 - 08:00 h - 09:00 h / 15, 00 h - 16, 30 h.
celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor:

Oznam - stratený pes

Oznamujeme občanom, že sa stratil pes - biely špic o výške 44 cm. Bližšie informácie na telefónom čísle 0904 005 633. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:

Oznam - MUdr. Polakovičová

Oznamujeme občanom, že v piatok 13. 10. 2017 a v pondelok 16. 10. 2017 zubná lekárka MUdr. Polakovičová neordinuje. Zastupuje ju zubná lekárka Strnádová na Matúškovskej ceste v Galante do 11, 00 h. celý text

ostatné | 12. 10. 2017 | Autor:
#

Tesco altánok

Veľký Grob opäť súťaží s projektom " Miesto pre 3 generácie" celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor:

Náhradný vývoz papiera a plastov

Firma AVE s. r. o., oznamuje občanom ,že v sobotu 23. 09. 2017 od 05, 30 h bude náhradný termín vývozu plastov a papiera. celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor:

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v piatok 22. 09. 2017 nebude ordinovať MUDr. Harušincová. Zastupuje ju MUDr. Uhríková vo Veľkých Úľanoch. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:

OZNAM K ZVÝŠENEJ OPATRNOSTI

Oznamujeme občanom, že v obci sa zdržiavajú osoby pod zámienkou vyplácania preplatkov Sociálnej poisťovne. Vyzývame občanov k zvýšenej opatrnosti. celý text

ostatné | 12. 9. 2017 | Autor:

Plagát

Plagát celý text

ostatné | 7. 9. 2017 | Autor:

OZNAM

ZŠ a MŠ vo Veľkom Grobe celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor:

Oznam

Dovolenka Lekáreň Veľký Grob celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor:

OZNAM

Dovolenka MUDr. Kalašová celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor:

Dovolenka

MUDr. POlakovičová Dana celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor:

OZNAM

Dovolenka - MUDr. Kalašová celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor:

Oznam

Od 7.8.2017 do 10.8.2017 bude miestna lekáreň zatvorená. celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor:

Oznam

Šetrime s obecnou vodou celý text

ostatné | 1. 8. 2017 | Autor:

OZNAM

Náhradný vývoz plastov a papiera celý text

ostatné | 28. 7. 2017 | Autor:

OZNAM

Dovolenka doktorka Kalašová celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:
prvá
z 9
posledná