Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

pes

Oznam o povinnom čipovaní psov

Od 1. septembra 2018

Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019 (podrobnejšie v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).  

Označovanie psov transpodérom môže robiť len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený za označenie psa požadovať úhradu najviac 10 eur. U vlastníkov psov narodených do 31. októbra 2019, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo poberateľmi minimálneho dôchodku, poplatok uhradí štát.           

Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie transpondérom, vo vyššie uvedenej lehote, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu. 

Správy

prvá
z 8
posledná

Oznam

Odpočet elektrickej energie celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor:

Smútočné oznámenie

S veľkým žiaľom oznamujeme, že dňa 10.júla 2017 vo veku 71 rokov zomrel bývalý starosta našej obce p. Ing. Dušan Botka, ktorý pôsobil ako starosta v rokoch 1994 - 2006. Posledná rozlúčka s ním bude v stredu 12. júla 2017 o 16.00 h na cintoríne vo Veľkom Grobe.
Ďakujeme za prácu, ktorú pre našu obec vykonal.
Nech odpočíva v pokoji! celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor:

Oznámenie

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2017 Územného plánu obce Veľký Grob celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor:

Verejná vyhláška

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 0l/20l7 Územného plánu obce Veľký Grob
celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor:

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor:

Oznam - Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Oznam

Odstávka obecnej vody celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor:

Oznam

Upozornenie občanov celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor:

Futbalový zápas Veľký GRob

4. ročník grobskeho turnaja prípravkárov celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor:

Oznam

Lekáreň vo Veľkom Grobe celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor:

Oznam

Vážení občania celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:

Oznam k rekonštrukcií verejného osvetlenia


ostatné | 30. 5. 2017 | Autor:

Oznam

Oslávte s nami deň detí celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:

Oznam

Oznam - Voderady celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:

Oznam

Zber elektroodpadu celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor:

Oznam

Oznam o zbere jedlých olejov celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor:

"DEŇ ZEME "

"Vyčistime si našu obec" celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor:

Pošta Veľký Grob

Zmena hodín pre verejnosť celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor:

Zubná pohotovosť - Trnava

Zubná pohotovosť celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor:

Pozvánka

Fašiangové batôžkové posedenie celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Dovolenka - MUDr. Harušincová celý text

ostatné | 8. 2. 2017 | Autor:

Spolok vinárov a vinohradníkov vo Veľkom Grobe

Pozvánka celý text

ostatné | 6. 2. 2017 | Autor:

Oznam Výboru Červeného kríža

Výlet do Rakúska celý text

ostatné | 3. 2. 2017 | Autor:

Dotazník o kompostovaní

Oznam občanom celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Rozhodnutie

"Veľký Grob - Kanalizácia a ČOV"
celý text

ostatné | 27. 1. 2017 | Autor:

Upozornenie pre vlastníkov a uživateľov pozemkov vo veci Orezu a výrubu stromov

Západoslovenská distribučná a. s., Bratislava celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Oznam riaditeľa školy v Pustých Úľanoch celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor:

Informovanosť občanov

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašom Veľkom Grobe??? celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor:
prvá
z 8
posledná