Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Hlavný kontrolór

PhDr. Zlatica Opáleková

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. Medzi orgánmi obce má osobitné postavenie. Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Volebné obdobie je šesť rokov.

Kompetencie

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

2019

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za I.polrok 2019

kontrola účtovníctva 1.polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,22 kB

2018

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za II. polrok 2018

Záznam o vykonanej kontrole 2 polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,62 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Plán kontroly na 2 polrok 2018.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,54 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Plán kontroly na 1 polrok 2018 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,76 kB

2017

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za II. polrok 2017

Záznam o vykonanej kontrole 2 polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Plán kontroly na 2 polrok 2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,77 kB

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za I. polrok 2017

Záznam o vykonanej kontrole 1 polrok 2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,15 kB
Zobrazené 21-27 z 27

Samospráva

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore