Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb 2013-2020

Vážení spoluobčania,

dávam Vám do pozornosti Komunitný plán sociálnych služieb našej obce, ktorý bol
spracovaný v zmysle zákona c. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako strednodobý
plánovací dokument. Zároveň predstavuje záujem manažmentu obce, aby sa komunitné
plánovanie sociálnych služieb stalo trvalou súčasťou našej plánovacej činnosti a prispelo
k rozvoju a skvalitneniu života jej obyvateľov.

Komunitný plán predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého dokážeme lepšie
identifikovať a pochopiť potreby našich občanov a prispieť k zlepšeniu poskytovania
sociálnych služieb. Komunitné plánovanie je však otvorený proces a ten nekončí
vypracovaním tohto dokumentu, práve naopak, je začiatkom plánovanej implementácie
stanovených cieľov a opatrení. Verím, že spoločným úsilím sa nám ich podarí uskutočniť.

Viliam Rigo
starosta obce

Komunitný plán sociálných služieb na roky 2013 - 2020