Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Žiadosť o vydanie určenia dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

pdf
Žiadosť o vydanie určenia trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách pdf
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny pdf
Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť pdf
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby pdf
Návrh na zrušenie trvalého pobytu pdf
Stavebné tlačivá pdf

Žiadosť o určenie alebo zrušenie súpisného čísla

 

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty, 

tu ku stiahnutiu
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu tu ku stiahnutiu
Žiadosť o montáž a pripojenie obecnej vodovodnej prípojky pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd  pdf
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu tu ku stiahnutiu
Nájomné byty - čestné vyhlásenie tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom miete

tu ku stiahnutiu