Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Územný plán obce

Kompletný územný plán Veľkého Grobu je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade počas stránkových hodín.

AKTUALIZÁCIA 2021

Oznámenie o strategickom dokumente (113.94 kB)

Oznámenie o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č. 3/2021 (478.29 kB)

1 - Širšie vzťahy.pdf (999.79 kB)

2 - Komplexný výkres.pdf (1.86 MB)

3 - Doprava.pdf (1.27 MB)

4 - Vodné hospodárstvo.pdf (1.36 MB)

5 - Energetika.pdf (1.27 MB)

6 - Ochrana prírody a tvorby krajiny, ÚSES.pdf (1.6 MB)

7 - Poľnohospodárska a lesná pôda - zastavané územie.pdf (1.88 MB)

8 - Schéma záväznej časti.pdf (2.13 MB)

ZaD text - prerokovanie.pdf (275.44 kB)

 

AKTUALIZÁCIA 2020

Grafická časť

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-01-šv.pdf (1.7 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-02-komplexný-náložka.pdf (744.04 kB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-02-komplexný-platný.pdf (1.91 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-02-komplexný-po zmene.pdf (2.37 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-03-doprava.pdf (1.96 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-04-voda.pdf (2.37 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-05-energie.pdf (1.95 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-06-op.pdf (2.83 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-07-záber pp.pdf (1.47 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-08-schéma záv častí.pdf (1.4 MB)

Textová časť

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-TČ-A-čistopis.pdf (903.76 kB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-TČ-A-schéma bývania.pdf (1.21 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-TČ-A-schéma ov.pdf (1.36 MB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-TČ-B-čistopis.pdf (339.52 kB)

ZaD 02-2020 ÚPN Veľký Grob-TČ-C-čistopis.pdf (450.14 kB)

 

AKTUALIZÁCIA 2017

ÚPO Veľký Grob 1/2017 - zmeny a doplnky Územného plánu - záväzná časť

Schéma záväznej časti - Územný plán obce Veľký Grob - zmeny a doplnky

 

AKTUALIZÁCIA 2011

grafická časť - tu k stiahnutiu

textová časť - tu k stiahnutiu