Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
1Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 21.09.2022 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe.

Program rokovania :

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie programu

4.         Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.         Interpelácie poslancov

6.         Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.         Návrh na zmenu rozpočtu obce Veľký Grob na rok 2022

8.         Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 14.3.2022

9.         Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Veľký Grob ako prípad hodný osobitného zreteľa

10.       Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľký Grob 2022 - 2030

11.       Žiadosti a došlé spisy

12.       Informácie o vykonaných činnostiach v obci

13.       Záver zasadnutia


Vytvorené: 12. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2022 13:15
Autor: