Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Verejný oznam – Rýchlostná cesta RI

Typ: ostatné
Vec: Rýchlostná cesta R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce – zámer

Navrhovateľ, NDS, a. s., so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) zámer

„Rýchlostná cesta R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce“,

ktorý bol podľa § 23 ods. 1 zákona zaslaný na Obecný úrad Veľký Grob , ako povoľujúcemu orgánu a ako dotknutej obci.

Zároveň týmto v zmysle § 23 ods.1 zákona informujeme verejnosť, že do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Veľkom Grobe v pondelok od 8,00 do 15,00 h a v stredu od 8,00 do 17,00 h.

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská k zámeru doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, do 21 dní od vyvesenia tohto oznamu.

cesta


Vytvorené: 17. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 23:01
Autor: