Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Miestny poplatok za rozvoj

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení.

Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby uvedená v m2 , pričom ak má nadzemná časť viac miestností, základom poplatku je súčet výmery všetkých miestností, ktoré sa nachádzajú v nadzemných podlažiach stavby. Nadzemné podlažie stavby je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

Sadza poplatku:

Obec Veľký Grob ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:

a)      stavby na bývanie – výška sadzby 15 EUR za každý aj začatý m2,

b)      stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 15 EUR za každý aj začatý m2,

c)      priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2,

d)      stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2,

e)     ostatné stavby – výška sadzby 15 EUR za každý aj začatý m2.

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore