Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Referát dopravy

Zodpovedá: Mgr. Iveta Rigová

Kontakt: tel.: 0918 177 150

e-mail: iveta.rigova@velkygrob.sk

Povolenie vjazdu a pripojenie na komunikáciu

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj:

  • vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s exist. komunikáciou)
  • vjazd z účelovej komunikácii,
  • pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: "nová" komunikácia sa pripája na exist. komunikáciu)
  • pripojenie účelovej komunikácie

Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii

Prílohy k žiadosti:

  • dokumentácia vjazdu vyhotovená odborne spôsobilou osobou,
  • doklad o uhradení správneho poplatku,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

Poplatok:  

  • vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii - 30,00 € 
  • pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu - 40,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

 

Tlačivá

Žiadosť o vydanie stanoviska správcu komunikácie k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť 

Žiadosť o vydanie určenia dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Žiadosť o vydanie určenia trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore