Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Správne konanie - výrub drevín a krov

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme Vás o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Obec Veľký Grob, 272,  925 27  Veľký Grob
Elektronicky: obec@velkygrob.sk, iveta.rigova@velkygrob.sk

OcÚVG/

56/

2024-80

Žiadateľka p. Alžbeta Maszayová, Veľký Grob 178, 925 27 požiadala o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh jedľa s obvodom kmeňa 122cm meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 519 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 29.01.2024. 29.01.2024 5 pracovných dní

OcÚVG/

53/

2024-77

Žiadateľka p. Katarína Hajduková, Veľký Grob 106, 925 27 požiadala o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh slivka s obvodom kmeňa 93cm meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 2302/1 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 24.01.2024. 24.01.2024 5 pracovných dní

OcÚVG/

493/

2023-2472

Žiadateľka p. Silvia Švecová, Veľký Grob 432, 925 27 požiadala o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek s obvodom kmeňa 115cm meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 1001/41 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 14.11.2023. 14.11.2023 5 pracovných dní

OcÚVG/

485/

2023-2441

Žiadateľka p. Alica Nemčíková, Veľký Grob 207, 925 27 požiadala o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín, z toho 1ks céder s obvodom kmeňa 86cm a 1ks sekvoja s obvodom kmeňa 97cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku par. č. KN C 612 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 08.11.2023. 08.11.2023 5 pracovných dní

OcÚVG/

437/

2023-2339

Žiadateľ p. Juraj Zapletal, Višňová 21, 831 01 Bratislava, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh jedľa s obvodom kmeňa 120cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 92 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 27.09.2023. 27.09.2023 5 pracovných dní

OcÚVG/

192/

2023-1637

Žiadateľ p. Zdenko Stankovič, č.d. 293, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh smrek s obvodom kmeňa 95cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 768/1 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 22.03.2023. 22.03.2023 5 pracovných dní

OcÚVG/

110/

2023-751

Žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čataj v zast. Jánom Sucháňom-správcom farnosti, Hlavná 10, 900 83 Čataj, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 7 ks drevín v zložení:  5ks druh smrek obyčajný s obvodom kmeňov 106cm, 145cm, 105cm, 65cm a 122cm, meraným vo výške 130cm nad zemou a 2ks druh lipa s obvodom kmeňov 217cm a 214cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku par. č. KN C 3 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 08.02.2023. 08.02.2023 5 pracovných dní

OcÚVG/

95/

2023- 724

Žiadateľ p. Milan Sudovský, č.d. 513, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh smrek obyčajný s obvodom kmeňa 82cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 157/3 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 02.02.2023. 03.02.2023 5 pracovných dní

OcÚVG/

23/

2023- 601

Žiadateľ p. Jaroslav Lupták, č.d. 253, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh čerešňa s obvodom kmeňa 130cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 1397/3 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 13.01.2023. 16.01.2023 5 pracovných dní

OcÚVG/

405/

2022- 1682

Žiadateľ p. Štefan Turcár, č.d. 144, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh jedľa s obvodom kmeňa 86cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 429/2 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 16.11.2022. 16.11.2022 5 pracovných dní

OcÚVG/

403/

2022- 1678

Žiadateľ p. Marán Benko, č.d. 386, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh orech s obvodom kmeňa 170cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku vo vlastníctve obce Veľký Grob par. č. KN C 281/2 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 16.11.2022. 16.11.2022 5 pracovných dní

OcÚVG/

404/

2022- 1680

Žiadateľ p. Juraj Mesároš, č.d. 225, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh smrek s obvodom kmeňa 94cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 651/2 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 16.11.2022. 16.11.2022 5 pracovných dní

OcÚVG/

379/

2022- 1608

Žiadateľ p. Peter Križan, Strečnianska 12, 851 05 Bratislava, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druh slivka s obvodom kmeňa 70cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku par. č. KN C 162 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 19.10.2022. 19.10.2022 5 pracovných dní

OcÚVG/

331/

2022- 1501

Žiadateľka p. Terézia Hamarová, č.d. 427, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druh borovica s obvodom kmeňa 128cm a jedľa s obvodom kmeňa 57cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku par. č. KN C 501/3 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 8.9.2022. 14.09.2022 5 pracovných dní

OcÚVG/

53/

2022-149

Žiadateľka p. Iveta Andorová, č.d. 113, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný s obvodom kmeňa 88cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúci na pozemku par. č. KN C 408/3 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 1.2.2022. 01.02.2022 5 pracovných dní 

OcÚVG/

38/

2022-121

Žiadateľ p. Filip Hrozáň, č.d. 182, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 5 ks drevín v zložení: 3ks borovica lesná s obvodom kmeňov 167cm, 120,5 cm a 190cm  a 2 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňov 86cm a 80cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku par. č. KN C 529/2 v k.ú. Veľký Grob. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 21.01.2022. 21.01.2022 5 pracovných dní 

OcÚVG/

382/

2021-1534

Žiadateľka p. Mária Šeboková, č.d. 181, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 4 ks drevín v zložení: 1ks orech s obvodom kmeňa 160cm  a 3 ks slivka s obvodom kmeňov 56, 50 a 56 cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku par. č. KN C 526 v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom parciel je žiadateľka. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 22.10.2021.

22.10.2021 5 pracovných dní 

OcÚVG/

380/

2021-1530

Žiadateľ p. Ivan Melicherík, č.d. 161, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druh: slivka s obvodom kmeňa 78cm meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parc. č. KN C 486/1  v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom parciel je žiadateľ. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 22.10.2021. 22.10.2021 5 pracovných dní 

OcÚVG/

341/

2021-1446

 

 

Žiadateľ obec Pusté Úľany, v zastúpení starostom obce Ing. Henrichom Čambálom, Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 4 ks drevíny v zložení: 1ks orech s obvodom kmeňa 192cm rastúci na pozemku parc. č. C 357/5, 1ks smrek červený s obvodom kmeňa 92cm rastúci na pozemku par. č. C 1503/180 a 2ks tuja s obvodom kmeňa 188cm a 202cm meraným vo výške 130cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. C346/1 v k.ú. Pusté Úľany. Vlastníkom parciel je obec Pusté Úľany. Žiadosť bola Obecnému úradu Veľký Grob doručená dňa 29.9.2021. 29.9.2021

15 pracovných dní 

OcÚVG/

283/

2021-1333

 

 

Žiadateľka, p. Jana Martinčeková, č.d. 270, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 1 ks drevíny druh: borovica s obvodom kmeňa 140cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku parcela registra C, parc. č. 621/3 v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom parcely je žiadateľka. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 11.8.2021. 11.8.2021

8 pracovných dní 

OcÚVG/

73/

2021-848

 

 

Žiadateľka, p. Zdena Hincová, č.d. 229, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druh: agát s obvodom kmeňov 140cm a 160cm a 1 ks dreviny druh: smrek s obvodom kmeňa 140cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 633/1 v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom parcely je žiadateľ. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 24.2.2021. 26.2.2021

 

5 pracovných dní 

 

OcÚVG/

480/

2020-1755

 

 

Žiadateľ, p. Tivadar Pikáli, č.d. 413, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 4 ks drevín druh: agát s obvodom kmeňov 150cm, 140cm, 130cm a 130cm,  1 ks dreviny druh: vŕba s obvodom kmeňa 125cm  a 1 ks dreviny druh: jaseň s obvodom kmeňa 140cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 2312/1 a 659/9 v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom parciel je Obec Veľký Grob. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 30.11.2020. 30.11.2020

5 pracovných dní 

OcÚVG/

417/

2020-1624

 

 

Žiadateľ, p. Štefan Tešovič, Lermontovova 922/2, 811 05 Bratislava, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: agát s obvodom kmeňov 130cm a 150cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 287 - záhrada, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľ je zároveň vlastníkom predmetného pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 19.10.2020. 19.10.2020

5 pracovných dní 

OcÚVG/

390/

2020

-1566

 

 

Žiadatelia, p. Miroslav Brinza a p. Silvia Brinzová, Veľký Grob 504, 925 27 Veľký Grob, požiadali o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: smrek obyčajný s obvodom kmeňov 60cm a 61cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 458/2 - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Veľký Grob. Žiadatelia sú vlastníkmi predmetného pozemku v podiele 1/1. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 30.9.2020. 1.10.2020

5 pracovných dní 

OcÚVG/

123/

2020

-199

 

 

Žiadateľ, p. Jozef Konušiak, Veľký Grob 399, 925 27 Veľký Grob, požiadal o udelenie súhlasu na výrub 6 ks drevín, druh: topoľ čierny s obvodom kmeňov 175 cm, 234cm, 212cm, 230cm, 274cm a 304cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 2142/70 - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľ podal žiadosť so súhlasom spolumajiteľov pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 2.3.2020.  2.3.2020

5 pracovných dní 

OcÚVG/

103/

2020

-170

 

Žiadateľka, p. Terézia Nádašská, Veľký Grob 143, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: smrek obyčajný s obvodom kmeňa 60cm a 50 cm a borovica s obvodom kmeňa 130cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 411/9 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľka podala žiadosť so súhlasom spolumajiteľov pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 17.2.2020.  24.2.2020

5 pracovných dní 

OcÚVG/

497/

2019-

2384

Žiadateľka, p. Rozália Chrenková, Veľký Grob 402, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: smrek obyčajný s obvodom kmeňa 65cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúceho na pozemku parcela registra C, parc. č. 2142/97 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Veľký Grob. Žiadateľka podala žiadosť so súhlasom majiteľa pozemku. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 19.11.2019.  19.11.2019

5 pracovných dní 

OcÚVG/

466/

2019-

2315

Žiadatelia, pán Vojtech Andor a pani Petra Andorová, Veľký Grob 42, 925 27 Veľký Grob, požiadali o udelenie súhlasu na výrub 2ks dreviny, druh: slivka s obvodom kmeňa 42cm a 47cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemkoch parcela registra C, parc. č. 300/2 a parc. č. 300/4 - ostatná plocha, v k.ú. Veľký Grob. Vlastníkom pozemku sú žiadatelia. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 4.11.2019.  05.11.2019

5 pracovných dní 

OcÚVG/

424/

2019-

2229

Žiadateľka, pani Beata Králová, Veľký Grob 390, 925 27 Veľký Grob, požiadala o udelenie súhlasu na výrub 3ks dreviny, druh: smrek s obvodom kmeňa 165cm, 77cm a 129cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcela registra C, parc. č. 13/2 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Veľký Grob v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je žiadateľka. Žiadosť bola obci Veľký Grob doručená 2.10.2019. 02.10.2019

 

5 pracovných dní 

Občan

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore