Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Tlačivá a žiadosti

Stavebné tlačivá

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku kolaudačnému konaniu

MZZO-žiadosť o súhlas na trvalé užívanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,6 kB

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku stavebnému povoleniu

MZZO-žiadosť o súhlas na vydanie povolenia stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,42 kB

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

ziadost-o-povolenie-na-vjazd-z-miestnej-komunikacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,37 kB

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,48 kB

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,01 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,79 kB

Čestné vyhlásenia ku kolaudačnému rozhodnutiu

Čestné vyhlásenia ku kolaudácii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,05 kB

V y h l á s e n i e - odborne spôsobilej - kvalifikovanej osoby

Vyhlásenie odborne spôsobilej - kvalifikovanej osoby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,88 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavbe

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavbe.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,18 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,41 kB

Ohlásenie drobnej stavby */- stavebných úprav - udržiavacích prác

Ohlásenie drobnej stavby stavebných úprav udržiavacích prác.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,09 kB

Žiadosť o stavebné povolenie stavby

Žiadosť o stavebné povolenie stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,42 kB

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,4 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,47 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa

kolaudačné studňa - žiadosť.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne

ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_studne.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43,5 kB

Matrika a ohlasovňa pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Evidencia - návrh na zrušenie trvalého pobytu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,5 kB

Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

Žiadosť o vystavenie matričného dokladu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,13 kB

Sociálna činnosť

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Sociálne -Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 63,76 kB

Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby

Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,24 kB

Informovanie o spracovávaní osobných údajov 1

Sociálne -Informovanie o spracovávaní osobných údajov 1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,73 kB

Informovanie o spracovávaní osobných údajov 2

Sociálne-Informovanie o spracovávaní osobných údajov 2.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,35 kB

Vyhlásenie o majetku

Sociálne-vyhlasenie_o_majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,47 kB

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Nájomné byty - žiadosť.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,07 kB

Nájomné byty - čestné vyhlásenie

Nájomné byty - čestné vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,85 kB

Ostatné tlačivá a žiadosti

Žiadosť o stanovisko správcu komunikácie k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie

Ziadost-o-stanovisko-k-PD-stavby-vjazdu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239 kB

Prehlásenie spoluvlastníkov k dani z nehnuteľnosti

Dan_z_nehnutelnosti_Dohoda_spoluvlastnikov (2).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 35,84 kB

Žiadosť o vydanie určenia dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

ds_urcenie_dop_zn_E-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,37 kB

Žiadosť o vydanie určenia trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách

ds_urcenie_tr_dopr_znacenia_12-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,25 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

ziadost_o_vyrub.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,86 kB

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad

zp04_Ziadost_zmena_po_21.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,24 kB

Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu

Zmena frekvencie vývozu KO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,87 kB

Žiadosť o zrušenie alebo zmenu súpisného čísla

Žiadosť o zrušenie-zmenu súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,87 kB

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,86 kB

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty

nové tlačivo na daň 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB

Žiadosť o montáž a pripojenie obecnej vodovodnej prípojky

pdf.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,54 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd

ziadost_o_povolenie_na_odber_vod.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB

Žiadosť o povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom miete

Žiadosť o povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

plagat

publicita

plagat

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore