Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 1. 2018
4 °C 0 °C
štvrtok 25. 1. 2/-2 °C
piatok 26. 1. 9/-1 °C
sobota 27. 1. 5/-2 °C

Dátum a čas

Dnes je streda, 24.1.2018, 10:33:22

Obsah

Aktuality a oznamy

23.01.2018

Západoslovenská distribučná - výzva a orez

Výzva a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Detail

22.01.2018

OZNAM - ZOOM optika Bratislava

Dňa 24.1.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na námestí, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Detail

22.01.2018

OZNAM - riaditeľka ZŠ s MŠ vo Veľkom Grobe

Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou vo Veľkom Grobe oznamuje, že od zajtra 23. januára bude prerušená prevádzka Materskej školy z dôvodu chrípkovej epidémie. Prevádzka bude obnovená od pondelka 29. januára 2018.

Detail

15.01.2018

Pozvánka

Pozvánka na OZ

Detail

09.01.2018

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností !  1

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností !

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností ! Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2018 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2018. V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2017 (kúpa, predaj, darovanie, stavebné povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu užívania stavby a pod...), je potrebné uvedené skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 01. 2018. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daň za stavebné pozemky Daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, sú povinní túto skutočnosť uviesť v daňovom priznaní. Pri zdanení stavebného pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie. Podľa § 6 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Daň za psa Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov veku. Daňové priznanie je potrebné podať 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na obecnom úrade. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je platná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia. Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania.

Detail

Kalendár akcií