Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Hlavný kontrolór

PhDr. Zlatica Opáleková

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. Medzi orgánmi obce má osobitné postavenie. Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Volebné obdobie je šesť rokov.

Kompetencie

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

2024

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Grob za rok 2023

Správa o kontrole 2023 VG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,39 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na I. polrok 2024

Návrh PKČ 12024 VG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,58 kB

2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za II. polrok 2023

Správa z kontrolnej činnosti 22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,42 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2023

Návrh PKČ 22023VG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,07 kB

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok 2023

Správa o kontrolnej činnosti HK_1_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,25 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na I. polrok 2023

Návrh PKČ 12023 VG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,78 kB

2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za II. polrok 2022 a za rok 2022

Správa o kontrole 2022 VG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 699,73 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2022

Návrh PKČ 22022 V.G.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,81 kB

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok 2022

Správa o kontrole 12022 VG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 646,48 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na I. polrok 2022

Návrh PKČ 12022 Veľký Grob.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,5 kB

2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za II. polrok 2021

Správa o kontrole 2021 VG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 835,71 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2021

Návrh PKČ 22021 Veľký Grob.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,11 kB

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VEĽKÝ GROB

Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra

Zápisnica 15.4.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 522,32 kB

Zápisnica z otvárania doručených obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Veľký Grob

Zápisnica z otvárania obálok pri voľbe hl. kontrolora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,71 kB

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Grob

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,6 kB

2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020

návrh kontrolnej činnosti 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,38 kB

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019

návrh kontrolnej činnosti 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,74 MB

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za I.polrok 2019

kontrola účtovníctva 1.polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,22 kB

2018

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za II. polrok 2018

Záznam o vykonanej kontrole 2 polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,62 kB
Zobrazené 1-20 z 25

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore