Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

VZN č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Veľký Grob Stiahnuté: 852x

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe Stiahnuté: 710x

VZN č. 32/2004 o určení školského obvodu Základnej školy 1.-4. s materskou školou vo Veľkom Grobe Stiahnuté: 319x

VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Veľký Grob 02/2020 Stiahnuté: 190x

VZN č. 3/2018 - zmeny a doplnky 1/2017 Územný plán obce Veľký Grob Stiahnuté: 642x

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska Stiahnuté: 598x

Schéma záväzných častí - zmeny a doplnky 1/2017 Územný plán obce Veľký Grob Stiahnuté: 556x

Registratúrny poriadok obce Veľký Grob Stiahnuté: 675x

Dodatok č. 1-2019 k Nariadeniu starostu obce Veľký Grob č. 2-2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 348x

Registratúrny plán obce Veľký Grob Stiahnuté: 613x

VZN č. 37/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Stiahnuté: 282x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Veľkom Grobe Stiahnuté: 276x

VZN č. 3/2019 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Stiahnuté: 453x

VZN č. 33/2005 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obytnej zóny Veľký Grob - Pri podháji Stiahnuté: 282x

Zásady na ochranu majetku obce Veľký Grob Stiahnuté: 336x

VZN č. 33/2002 o záväzých častiach územného plánu obce Veľký Grob Stiahnuté: 304x

VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 530x

Štatút obce Veľký Grob Stiahnuté: 77x

VZN č. 2/2015 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou o úhradách za spotrebovanú pitnú vodu na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 409x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe Stiahnuté: 133x

Stránka