Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Poplatky za služby poskytované obcou Veľký Grob - Obecný vodovod  
Cena vody pre všetkých odberateľov na území obce Veľký Grob 0,90€/m³
Nájomné za vodomer/rok 7,00€/vodomer
Montáž vodomeru do 50 DN ( závitový) podľa výšky faktúry vystavenej dodávateľom

Materiál - vodomery C420-20

podľa výšky faktúry vystavenej dodávateľom

Overenie vodomeru na žiadosť odberateľa

Montážne práce +demontáž+doprava

podľa výšky faktúry vystavenej dodávateľom
Prerušenie dodávky vody z dôvodu neplatenia  
Demontáž + montáž vodomeru do DN50  podľa výšky faktúry vystavenej dodávateľom