Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Zástupca starostu obce

Starostu obce zastupuje Zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 

Pre volebné obdobie r. 2022 - 2026 bol poverený zastupovaním starostu obce  
 

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

MGR. ŠTEFAN INGELI 

 

Obec Veľký Grob v  zmysle zákona č. 5/2019 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zverejňuje podľa § 25 ods. 7 mesačnú odmenu zástupcu starostu obce, ktorý nie je uvoľnený na výkon funkcie, vo výške 1,33% z platu starostu, t.j. 35,53 EUR / mesačne s účinnosťou od 1.12.2022.