Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Komunálny odpad

Určenie poplatku za netriedený komunálny odpad

  1. Nevážený množstvový zber je zber nevážených komunálnych odpadov a vážených drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
  2. Poplatník si určí  veľkosť nádoby a to:  120 l, 240 l alebo 1100 l.
  3. Obec povoľuje vývoz odpadu v intervale 1x 2týždne, 1x mesiac alebo 1x 6 týždňov.
  4. Poplatok za 1 liter činí 0,04 EUR.

Objem nádoby

Sadzba

Poplatok za interval vývozu

liter

€/l

8 vývozov/rok

13 vývozov/rok

26 vývozov/rok

120 l

0,04

38,40 €

62,40 €

124,80 €

240 l

0,04

76,80 €

124,80 €

249,60 €

1100 l

0,04

352 €

     572 €

1144 €

120 l vrece s logom AVE

1ks/5 eur

 

 

 

5. Vážený drobný stavebný odpad – sadzba poplatku 0,15,- eur za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

6. Vývoz bio odpadu sa realizuje každý 2.týždeň v mesiaci od marca do novembra.

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad

Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob - tu k stiahnutiu

Zmluva o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Veľký Grob - tu k stiahnutiu

Sadzba poplatku za predaj zberných nádob a vriec

Predaj zberných nádob

Objem zbernej nádoby Popis Cena za 1ks
120L Plastová zberná nádoba čierna 25,80 EUR
240L Plastová zberná nádoba čierna 39,00 EUR
120L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad 28,20 EUR
240L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad 41,40 EUR
1100L Plastový zberný kontajner čierny 358,80 EUR
120L Plastové vrece s logom zvozovej spoločnosti čierne 5,00 EUR *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené ceny predaja a prenájmu zberných nádob sú vrátane DPH.

* V cene čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti sú zahrnuté náklady za zber, zvoz, manipuláciu, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok a obstarávacia cena vreca.

Technické parametre zberných nádob 120L a 240L

Technické parametre zberných nádob 1100L

Občan

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore