Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Určenie poplatku za netriedený komunálny odpad

 

1.         Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

2.         Poplatník si určí veľkosť nádoby a to: 120 l, 240 l alebo 1100 l.

3.         Obec povoľuje iba  Dvojtýždňový vývoz.

4.         S platnosťou od 1.1.2022 poplatok za 1 liter činí 0,027 EUR / 2 týždne, t.j. 0,702 EUR / 26 vývozov

                    a) Poplatok za 120 l nádobu je 84,24 EUR na 1 rok

                    b) Poplatok za 240 l nádobu je 168,48 EUR na 1 rok

                    c) Poplatok za 1100 l nádobu je 772,20 EUR na 1 rok

5.         Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je vo výške 0,0780 EUR za 1 kg.

6.    Poplatok za prenájom 120 l typizovanej nádoby na biologický rozložiteľný odpad je 12 EUR  na rok a poplatok za prenájom 240 l typizovanej nádoby na biologický rozložiteľný odpad je 24 EUR na rok. Vývoz sa realizuje každý štvrtok v mesiaci od marca do novembra.  

7.         Cena 120 l čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti je 3 EUR. Tieto vrecia si môžu občania zakúpiť pri jednorazovom vývoze. Cena čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti obsahuje náklady za zber, zvoz, manipuláciu, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok a obstarávaciu cenu vreca.

 

Zmluva o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Veľký Grob - tu k stiahnutiu

 

Sadzba poplatku za predaj a prenájom zberných nádob a vriec

Predaj zberných nádob – NETRIEDENÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Objem zbernej nádoby Popis Cena za 1ks
120L Plastová zberná nádoba čierna 24,00 EUR
240L Plastová zberná nádoba čierna 38,30 EUR
1100L Plastový zberný kontajner čierny 358,80 EUR
120L Plastové vrece s logom zvozovej spoločnosti čierne 3,00 EUR *

* V cene čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti sú zahrnuté náklady za zber, zvoz, manipuláciu, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok a obstarávacia cena vreca.

 

Prenájom zberných nádob -BIO ODPAD

Objem zbernej nádoby Popis Cena za prenájom 1ks nádoby/rok
120L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad 12 EUR
240L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad

24 EUR

 

     
240L Kompostovací zásobník na vlastné kompostovanie

zadarmo

 

 


 

Uvedené ceny predaja a prenájmu zberných nádob sú vrátane DPH.