Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Krízový štáb obce

PREDSEDA: Viliam Rigo - starosta obce

PODPREDSEDA: Mgr. Štefan Ingeli - zástupca starostu

ČLENOVIA: Peter Kemény, Ing. Daniel Šmahel, Ing. Daniel Turcár, Jaroslav Uher

TAJOMNÍK: Mgr. Karin Uherová

Úlohy krízového štábu obce

 • zabezpečuje hlásnu službu na území obce,
 • koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
 • riadi činnosť ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU obce, profesionálnych záchranárskych zložiek nasadených v obci, síl a prostriedkov civilnej ochrany obyvateľstva pridelených so súhlasom okresného úradu a humanitárnych organizácii pri organizovaní záchranných prác (ďalej len „ZP“),
 • organizuje súčinnosť s podnikateľmi a právnickými osobami v prípade, že mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) nemôže obec zvládnuť vlastnými silami,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií, organizuje a riadi ZP v priestore vzniku MU, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, podnikateľov alebo právnických osôb na území obce,
 • vykonáva opatrenia pomoci postihnutému obyvateľstvu, organizuje režimy života, rozvíja systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva,
 • prijíma opatrenia materiálno - technického zabezpečenia ZP,
 • zabezpečuje opatrenia evakuácie, núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
 • zhromažďuje osobné údaje o počte osôb, totožnosti, osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce a odovzdáva ich okresnému úradu,
 • vytvára informačný systém a zabezpečuje odovzdávanie informácii o MU orgánom štátnej správy, ohrozeným subjektom a obyvateľstvu,
 • vyžaduje poskytovanie pomoci od okresného úradu.

Opatrenia prijaté na zasadnutiach krízového štábu obce

Opatrenie zo dňa 17.3.2021

Opatrenia zo dňa 10.3.2021

Opatrenia zo dňa 1.10.2020

Opatrenia zo dňa 28.5.2020

Opatrenia zo dňa 15.3.2020

Opatrenia zo dňa 13.3.2020

Opatrenia zo dňa 9.3.2020

Samospráva

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore