Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE VEĽKÝ GROB PRE ROK 2024

Typ: ostatné
DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE VEĽKÝ GROB PRE ROK 2024 1 O účelovú dotáciu z rozpočtu obce Veľký Grob pre kalendárny rok 2024 môžu občianske združenia a živnostníci požiadať v termíne od 10.11.2023 do 24.11.2023.

O dotáciu z rozpočtu obce Veľký Grob môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Veľký Grob alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce Veľký Grob, alebo poskytuje služby obyvateľom obce Veľký Grob, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

O účelovú dotáciu z rozpočtu obce Veľký Grob pre kalendárny rok 2024 je možné požiadať v termíne od 10.11.2023 do 24.11.2023 (vrátane). ˇŽiadosť sa podáva výlučne na predpísanom tlačive. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s jej prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad Veľký Grob, 272 Veľký Grob, 925 27, alebo naskenovanú mailom na obec@velkygrob.sk najneskôr v piatok 24.11.2023 do 12:00. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do schvaľovacieho procesu.

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU.docx

Informácie pre žiadateľov.docx

Obec Veľký Grob poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľký Grob č. 3/2012.

 


Prílohy

Vytvorené: 10. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 11. 2023 9:55
Autor: