Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Daňové priznanie za rok 2017 z dani z nehnuteľnosti, za psa.

Do 31. januára 2017 je potrebné ...
Podľa zákona 582/2004 Z.z je povinnosťou podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa.

V prípade nesplnenia si povinnosti / nepodanie daňového priznania, oneskorené podanie daňového priznania / môže byť takémuto daňovníkovi vyrúbená pokuta za nesplnenie si povinnosti.

Daň z nehnuteľnosti:
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý počas roka 2016:
– kúpil resp. predal nehnuteľnosť
– kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhrady/
– bolo mu vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie
– získal nehnuteľnosti dedením
– prípadne nastali iné zmeny

Daň za psa:
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý počas roka 2016:
- si zaobstaral psa, 
- prípadne počas roka stratil psa / vtedy je potrebné vrátiť známku, ktorá bola pridelená obcou/

Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od doručenia a právoplatnosti rozhodnutia. 
V prípade, ak táto povinnosť nebude splnená v danom termíne, správca dane bude postupovať podľa zákona 511/1992 Z.z vyrúbením sankčných úrokov.

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, ktorí nevyrovnajú svoje nedoplatky do 28. 02. 2017, budú tieto vymáhané formou exekučných konaní.


Vytvorené: 12. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2017 23:02
Autor: