Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 02.10.2023 o 18:00 v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkom Grobe.

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie programu

4.         Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.         Interpelácie poslancov

6.         Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.         Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2022

8.         Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2023

9.         Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2023

10.       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Grob č. 1/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou a o úhradách za spotrebovanú pitnú vodu na území obce Veľký Grob

11.       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Grob č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou a o úhradách za spotrebovanú pitnú vodu na území obce Veľký Grob

12.       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Grob č. 3/2023 o verejnom vodovode v obci Veľký Grob

13.       Návrh na odpredaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce – diaľkový autobus  Iveco 50C13

14.       Návrh na zníženie počtu delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Veľký Grob

15.       Žiadosti a došlé spisy

16.       Informácie o vykonaných činnostiach v obci

17.       Záver zasadnutia

Dátum vloženia: 27. 9. 2023 8:04
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 9. 2023 9:12

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

plagat

plagat

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore