Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 28.06.2023 o 18:00 v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkom Grobe.

Program rokovania:

 

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie programu

4.         Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.         Interpelácie poslancov

6.         Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.         Prerokovanie záverečného účtu za rok 2022

8.         Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob k záverečnému účtu za rok 2022

9.         Schvaľovanie Záverečného účtu za rok 2022, prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2022 na tvorbu                rezervného fondu a použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2022

10.       Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok 2023 a Návrh plánu                              kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2023

11.       Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2023

12.       Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2023

13.       Prerokovanie oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2022 podľa                          ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

14.       Pridelenie nájomného bytu č. 3 v bytovom dome so súp. č. 268

15.       Návrh na vyradenie školského účelového zariadenia z Registra škôl a školských zariadení

16.       Žiadosti a došlé spisy

17.       Informácie o vykonaných činnostiach v obci

18.       Záver zasadnutia

Dátum vloženia: 19. 6. 2023 9:07
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 6. 2023 9:14

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

plagat

publicita

plagat

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore