Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

VOĽBY 2022 - súhrn informácií pre voličov

VOĽBY 2022 - súhrn informácií pre voličov  1

Vážení občania,
vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb a volieb do VÚC, ktoré budú historicky prvými spojenými voľbami v jeden deň, Vám pre lepší prehľad prinášame sumarizáciu najdôležitejších informácií z pohľadu voliča.

▪️ Voľby sa uskutočnia v sobotu 29.októbra 2022.

▪️ Volebná miestnosť pre občanov s trvalým bydliskom vo Veľkom Grobe sa bude nachádzať v priestoroch kultúrneho domu (nie v zasadačke OcÚ, ako tomu bolo zvykom predchádzajúce roky).

▪️ Volebná miestnosť sa otvára o 7:00zatvára o 20:00 (zmena oproti minulým rokom).

▪️ Voliť je možné len v mieste svojho trvalého bydliska.

▪️ Volič vo volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom, cudzinci s trv. pobytom v obci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Nie je možné použiť cestovný pas alebo vodičský preukaz. V prípade, že si volič vybavuje nový občiansky preukaz, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom PZ.

▪️ Keďže ide o spojené voľby (voľby do orgánov obce a voľby do VÚC), vo volebnej miestnosti dostane volič dve sady obálok a hlasovacích lístkov (BIELU a MODRÚ).

▪️ Vo volebnej miestnosti sa budú nachádzať 2 urny, ktoré budú farebne rozlíšené (BIELA a MODRÁ).

▪️ Pre voľby do orgánov obce je určená BIELA schránka. Volič do nej vloží bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami (jeden lístok s kandidátom na starostu obce a jeden lístok s kandidátmi na poslancov obecného zastupiteľstva).

▪️ Pre voľby do VÚC je určená MODRÁ schránka. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch (jeden lístok pre predsedu VÚC a jeden lístok pre poslancov zastupiteľstva VÚC).

▪️ Pozor na farebné rozlíšenie, ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie taktiež neplatné!

▪️ Hlasovací lístok volič upraví ZAKRÚŽKOVANÍM poradového čísla vybraného kandidáta, pozor treba dávať na maximálne počty krúžkov!

▪️ Na hlasovacích lístkoch pre voľbu starostu obce a pre voľbu predsedu VÚC sa krúžkuje poradového číslo len jedného kandidáta.

▪️ Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe môže volič zakrúžkovať najviac 7 kandidátov.

▪️ Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, volebný obvod č. 2, môže volič zakrúžkovať najviac 7 kandidátov.

▪️ Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19 môžu požiadať o hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky vo svojej domácnosti, najneskôr však v piatok 28.10.2022 do 12:00 na tel. č. zapisovateľa: 0918 172 639.

▪️ Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky vo svojej domácnosti. Volič alebo jeho zástupca podáva takúto žiadosť telefonicky, počas pracovných dní v čase úradných hodín OcÚ a v deň konania volieb v čase od 7:00 na tel. č. 0918 174 598.

V prípade nejasností pred uskutočnením hlasovania vo volebnej miestnosti je možné obrátiť sa na predsedu alebo členov volebnej komisie.

Zoznamy kandidátov zaregistrovaných vo voľbách do orgánov obce a do orgánov VÚC sú zverejnené na úradnej tabuli obce a taktiež na našej webovej stránke:

.../volby-do-organov-samospravy.../

.../volby-do-organov.../

Dátum vloženia: 25. 10. 2022 11:13
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2022 11:22

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore