Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Obsah

Vykurovacia sezóna predstavuje zvýšené riziko vzniku požiarov

Typ: ostatné
Vykurovacia sezóna predstavuje zvýšené riziko vzniku požiarov Vykurovacie obdobie je jedným z rizikových období počas roka, sprevádzaným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Dôsledné zabezpečovanie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás všetkých, môžu toto riziko znížiť.

Zo štatistík o príčinách vzniku požiarov vyplýva, že najčastejšími príčinami sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha a nevyhovujúci technický stav vykurovacích telies. Častými príčinami sú tiež nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. 

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať ich kontrolu a dbať o dodržiavanie protipožiarnych pravidiel:

 • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály.
 • Inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.
 • Zabezpečte kontrolu komínových telies pred začiatkom vykurovacej sezóny.
 • Vykurovacie telesá inštalujte na nehorľavých podložkách, a to spôsobom určeným výrobcom. 
 • Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob.
 • Nepoužívajte horľavé kvapaliny  k rozkurovaniu  v  lokálnych  spotrebičoch  na pevné palivo  (najmä benzín, petrolej, acetón atď.).
 • V blízkosti vykurovacích telies dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť pri skladovaní horľavých materiálov.
 • Udržiavajte poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach.
 • Používajte vykurovacie telesá len v dobrom technickom stave.
 • Nenechávajte v prevádzke  a bez dozoru spotrebiče, ktoré si vyžadujú trvalý dozor (bez automatickej regulácie).

Vytvorené: 23. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2023 10:33
Autor: