Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Zákaz parkovania na chodníkoch od 1.októbra 2023

Typ: ostatné
Zákaz parkovania na chodníkoch od 1.októbra 2023  1 Vážení spoluobčania,
od 1. októbra 2023 vstupuje do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, na základe ktorej bude parkovanie na chodníku plošne ZAKÁZANÉ. Ďalej už teda nebude možné parkovať na okraji chodníka priľahlého k ceste, ani ak zostane voľná šírka najmenej 1,5 metra.

Výnimkou budú len miesta označené dopravným značením ako parkovacie. Polícia bude pri zlom parkovaní oprávnená uplatniť objektívnu zodpovednosť – t. j. priestupok vyfotiť a zaslať majiteľovi vozidla pokutu.

🔸 Stav platný do 30.09.2023 :

Do konca tohto mesiaca možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

🔸 Stav platný od 01.10.2023 :

Od začiatku októbra už vodič nesmie na chodníku zastaviť ani stáť. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. To neplatí pre cyklistov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou (vyznačené parkovacie miesta) alebo dopravným zariadením nie je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.

Chceme týmto vyzvať všetkých občanov, aby brali ohľad na uvedené skutočnosti, rešpektovali zákon a aby na parkovanie vozidiel využívali svoje parkovacie státia na pozemkoch a v garážach. V záujme dobrého spolunažívania je dôležité, aby sme boli k sebe navzájom ohľaduplní a parkovali tak, aby sme tým nikoho neobmedzovali, neohrozovali a neporušovali žiadne právne predpisy.

Ďakujeme.


Vytvorené: 28. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2023 13:47
Autor: