Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Obsah

Zápis do Materskej školy vo Veľkom Grobe na školský rok 2023/24

Typ: ostatné
Zápis do Materskej školy vo Veľkom Grobe na školský rok 2023/24 1 Vedenie Základnej školy s materskou školou Veľký Grob informuje rodičov o termíne a podmienkach zápisu do Materskej školy vo Veľkom Grobe na školský rok 2023/24.

Zápis do MŠ Veľký Grob na šk. rok 2023/2024

Zápis na školský rok 2022/2023 sa uskutoční :

Elektronicky na adresu: msvelkygrob@gmail.com

Poštou na adresu: ZŠ s MŠ Veľký Grob 382, 925 27

Osobne v priestoroch materskej školy dňa 16.05.2023 v čase od 10:30 do 16:30

Spolu so žiadosťou treba zaslať aj súhlas dotknutej osoby, písomné vyhlásenie. Všetky tlačivá a informácie nájdete na stránke MŠ: www.materskaskolavelkygrob.sk

                                     

Zápis sa uskutoční 16.05.2023 od 10:30 do 16:30 hod. v  priestoroch MŠ

Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

Podľa § 59 ods. 1,2 zák. č. 235/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú do materskej školy prednostne prijaté deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti ktoré dovŕšili 5 rokov veku k 31.8.2023),
 •  deti s rozhodnutím o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ďalej budú prijímané deti

 • štvorročné,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.08.2023,

       v poradí:

 • deti zamestnancov,
 • deti, ak oni i  rodičia majú  trvalé bydlisko vo Veľkom Grobe,
 • deti, ktoré sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ, alebo ZŠ vo Veľkom Grobe,
 • ostatní.

Písomné rozhodnutia o prijatí , alebo neprijatí dieťaťa budú doručené zákonnému zástupcovi do 30. 06. 2023

Žiadame rodičov, ktorí majú aktivizované elektronické schránky na doručovanie, aby materskej škole oznámili číslo schránky, nakoľko musíme prednostne doručovať rozhodnutia týmto spôsobom.

Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v materskej škole vo Veľkom Grobe je:

      -     ak majú rodičia i dieťa trvalý pobyt v obci Veľký Grob – 15,- eur mesačne,

      -     ak nemajú rodičia i dieťa trvalý pobyt v obci Veľký Grob – 30,- eur mesačne.

 


Vytvorené: 3. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2023 16:01
Autor: