Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Obsah

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023

Typ: ostatné
Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023 Zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Veľký Grob 382 pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 18. apríla 2023 od 13:30 do 17:00 fyzicky v budove Základnej školy.

V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľkou školy mimoriadny termín zápisu.

Podmienky a forma zápisu:

 1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
 2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2023 dovŕši vek 6 rokov, absolvuje povinné predprimárne vzdelávanie a dosiahne školskú spôsobilosť.
 3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť,   riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní . Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 4. Zákonný zástupca dieťaťa pri overovaní dokladov predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 5. Základná škola pri zápise vyžaduje odovzdanie

      a) vyplnených písomností:

 • Žiadosť o prijatie do 1. ročníka  ZŠ
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Prihláška do ŠKD
 • Prihláška na náboženskú výchovu alebo etiku
 • Dotazník

b) 35 € na nákup učebných pomôcok (predpisové zošity, zošity, PZ z  ANJ, pracovné zošity z MAT)

Prijatie žiaka do základnej školy: O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise v zmysle zákona č. 596/2003.

Ďalšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu nájdete na stránke školy https://zssmsvgrob.edupage.org/

plagat

 


Vytvorené: 28. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2023 8:43
Autor: